Το διευρυνόμενο πεδίο των Επιστημών Περιβαλλοντικής Υγείας

Οι Επιστήμες Περιβαλλοντικής Υγείας μπορούν να οριστούν ως η αξιολόγηση, αξιολόγηση και έλεγχος χημικών, φυσικών και βιολογικών κινδύνων με σκοπό την προστασία της δημόσιας υγείας. Η υγειονομική επανάσταση ξεκίνησε στα τέλη του 1800, όταν καθορίστηκε ότι η βασική περιβαλλοντική υγιεινή και υγιεινή ήταν απαραίτητα για την πρόληψη μεταδοτικών ασθενειών. Η διάθεση των λυμάτων και ο ποιοτικός έλεγχος του νερού ήταν απαραίτητοι για την πρόληψη ασθενειών όπως η χολέρα.

Σήμερα η επιστήμη της περιβαλλοντικής υγείας ασχολείται με περισσότερα παγκόσμια ζητήματα λόγω της επέκτασης των πληθυσμών. Τέτοια ζητήματα είναι: η πανδημική γρίπη και ο ιός του Δυτικού Νείλου. Επίσης, η υπερθέρμανση του πλανήτη και η καταστροφή του όζοντος είναι πιθανώς τα δύο μεγάλα παγκόσμια περιβαλλοντικά ζητήματα υγείας σήμερα, αλλά ωστόσο τα πιο αμφιλεγόμενα. Ο επιστήμονας της περιβαλλοντικής υγείας πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένος να αξιολογήσει τέτοια αμφιλεγόμενα ζητήματα, καθώς οι συνέπειες επηρεάζουν πράγματι τη δημόσια υγεία.

Με την παγκοσμιοποίηση και την εκθετική πρόοδο της τεχνολογίας, ο επιστήμονας της περιβαλλοντικής υγείας πρέπει να έχει ευρεία γνώση των επιστημών υγείας, όχι μόνο της διάθεσης λυμάτων και του ποιοτικού ελέγχου του νερού. Ένα προχωρημένο πτυχίο στη δημόσια υγεία (MPH) παρέχει το απαραίτητο γενικό υπόβαθρο καθώς και ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικής υγείας.

Οι επιστήμονες της περιβαλλοντικής υγείας πρέπει επίσης να είναι προετοιμασμένοι να εργαστούν σε ομαδικό περιβάλλον με άλλους επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας. Η επίλυση προβλημάτων θα απαιτήσει ομαδική προσπάθεια με: γιατρούς, νοσηλευτές, δικηγόρους, μηχανικούς, επιδημιολόγους, αρχές επιβολής του νόμου και αξιωματούχους της πόλης/νομής/πολιτείας/κυβερνήσεως. Δεν είναι αποδεκτό να έχει κανείς τεχνικές γνώσεις, πρέπει να έχει ευρεία γνώση συναφών θεμάτων.

Τα ακόλουθα θέματα θα παρέχουν βασικές γνώσεις δημόσιας υγείας καθώς και ειδικές γνώσεις περιβαλλοντικής υγείας:

περιβαλλοντική τοξικολογία, δημόσια υγεία και πολιτική, επιδημιολογία, στατιστικές, παγκόσμιες μεταδοτικές ασθένειες, υποδομές δημόσιας υγείας, βασικά στοιχεία της ρύπανσης αέρα/υδάτων/γης.

About admin

Check Also

Ο ρόλος και η σημασία της ΜΠΕ

Η προστασία του περιβάλλοντος και η διαχείριση των πόρων έχει παραδοσιακά δοθεί σημασία σε όλο …

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Recent Comments

Gösterilecek yorum yok.